Header image

Sfânta Liturghie în Duminica a XXXV-a după Cincizecime

„Ce să fac ca să moştenesc viaţa cea veşnică?” (Luca 18,18)

În Duminica a XXXV-a după Cincizecime la mănăstirea Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, Ciuflea a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala mănăstirii.

În desăvârșită dragoste creștinească, preoții dimpreună cu creștinii, s-au rugat Domnului Dumnezeului nostru pentru pace, liniște și bună înțelegere între oameni.

După citirea Sfintei Evanghelii, clericul mănăstirii protoiereul Rodion Severin, a explicat pericopa evanghelică citând din tâlcuirile Sfântului Teofan Zăvorâtul:

„Bogatul cu greu va intra întru Împărăţia Cerurilor. Aici se are în vedere bogatul care vede în sine însuşi multe mijloace şi multe puteri de a-şi spori bunăstarea; însă, îndată ce omul avut îşi taie orice împătimire de avuţie, înăbuşă în sine orice nădejde în aceasta şi încetează a mai vedea în ea reazemul său de căpetenie, devine în inima sa la fel ca cel ce nu are nimic; unuia ca acestuia îi e deschis drumul către Împărăţie. Atunci, bogăţia nu împiedică, ci ajută, fiindcă oferă mijloacele de a face bine.

Nu bogăţia este dăunătoare, ci nădăjduirea în ea şi împătimirea de ea.Acest gând poate fi generalizat după cum urmează: cine nădăjduieşte într-un lucru şi se împătimeşte de el, se îmbogăţeşte cu el. Cel ce nădăjduieşte numai la Dumnezeu şi se lipeşte de El cu toată inima, se îmbogăţeşte cu Dumnezeu; cel ce nădăjduieşte în altceva şi se întoarce cu inima într-acolo, depărtându-se de Dumnezeu, se îmbogăţeşte cu acel lucru, iar nu cu Dumnezeu.

De aici reiese că, cel ce nu e bogat în Dumnezeu nu are intrare în Împărăţia Cerurilor. Este vorba aici despre rudenie, legături lumeşti, deşteptăciune, ranguri şi aşa mai departe”.

Slujba s-a încheiat cu un Tedeum de mulțumire închinat Tatălui Ceresc pentru toate binefacerile și binecuvântările Sale.