Header image

Sfânta Liturghie în ziua Praznicului Întâmpinării Domnului

Praznicul Întâmpinării Domnului a adunat de la mic la mare credincioși la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în catedrala Mănăstirii Ciuflea.

În mijlocul drept-măritorilor creștini s-a aflat duhovnicul-administrator al Mănăstirii, Preacuviosul părinte arhimandrit Nicolae (Roșca) înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul său de învăţătură, părintele Nicolae a aprofundat semnificaţia duhovnicească şi misionară a sărbătorii Întâmpinării Domnului.

Dreptul Simeon şi proorocită Ana L-au aşteptat toată viaţa pe Mesia şi nu L-au găsit decât la Templu, iar ca o încununare a râv­nei lor, Domnul i-a învrednicit nu numai să-L vadă, ci să-L şi poarte pe braţe în casa lui Dumnezeu. Urmând exemplul lor, să păşim cu credinţă sinceră şi cu sme­renie în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, unde avem posibilitatea întâlnirii şi primirii lui Hristos, mai ales în Sfintele Taine. Aici vom fi în măsură nu numai să-L purtăm în braţe, ci şi în sufletul nostru şi în viaţa noastră de zi cu zi, deve­nind astfel teofori şi hristofori.

După oficierea Sfintei Liturghii, părintele duhovnic dimpreună cu clericii Sfintei Mănăstiri au săvârșit un te-deum de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Sfintei Mănăstiri Ciuflea, obștei monahale, soborului preoțesc și tuturor credincioșilor adunați în zi de mare sărbătoare.