Header image

Sfinții Împărați întocmai cu Apostolii Constantin și maica sa Elena

Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa semnului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care întrarmându-te pe toţi vrăjmaşii i-ai biruit, acum şi nouă, celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne, împreună cu buna ta maică, Împărăteasa Elena, ajutor, celor ce cântăm vouă: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor! (Condacul 1)

Vineri, 3 iunie 2022, în ziua sărbătorii Sfinților Împărați întocmai cu Apostolii și primii împărați creștini Constantin (337) și maica sa Elena (327)., PC Arhimandrit Nicolae, Duhovnicul Mănăstirii Ciuflea a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu soborul de slujitori, în Catedrala istorică a Mănăstirii.

În cuvântul de învăţătură, Arhimandritul Nicolae a vorbit credincioşilor prezenţi despre Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena: Pe sfinţii de Dumnezeu încununaţi Constantin şi Elena, Biserica noastră îi mai numeşte şi „întocmai cu Apostolii mari împăraţi”. Aceasta pentru că amândoi au întărit cu cuvântul şi cu fapta lor credinţa cea adevărată, sprijinind Biserica, în misiunea ei mântuitoare în lume.

„Întocmai cu Apostolii” s-a arătat Sfântul Constantin, deoarece chemarea şi dreapta credinţă a Apostolilor de sus le-a luat, de la Hristos, pe care redându-le cu harul Lui, stâlp şi izvor al Ortodoxiei s-a dovedit peste veacuri.

Râvnind Apostolilor, Sfântul împărat Constantin şi Sfânta împărăteasă Elena au arătat lumii spre încredinţare, cinstire şi întărire a creştinilor împotriva uneltirilor diavoleşti, Crucea Domnului descoperită de ei în pământul Golgotei.

Acestea sunt pricinile pentru care Biserica noastră a numit pe Constanin şi Elena sfinţi, de Dumnezeu încununaţi şi întocmai cu Apostolii şi au primit slavă de sus, de la Dumnezeu.

La final, a fost oficiat un Te-deum, după care Duhovnicul Mănăstirii Ciuflea a felicitat pe toți cei ce poartă numele – Constantin și Elena – și derivatele acestor nume.