Header image

Slujba Învierii Domnului nostru Iisus Hristos

Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe El. (Ps. 67:1)
Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, (Ps. 67:2a)
Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie. (Ps. 67:2b)
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. (Ps. 117:24)

Astăzi este bucurie duhovnicească pretutindeni în lumea creștină. Astăzi Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luminat toate prin învierea Sa, astăzi Hristos, viața noastră a pus temelie nouă neamului omenesc prin învierea Sa și a încununat toate minunile preaslăvite făcute de El pe pămînt. Astăzi este ziua Învierii Domnului biruința împăcării, surparea războiului, stricarea morțiii și înfrângerea diavolului.

Sărbătoarea Învierii Domnului a adunat de la mic la mare credincioși în incinta Mănăstirii Ciuflea. Slujba a demarat cu aducerea Sfintei Lumini care a fost împărțită celor ce așteptau în curtea Mănăstirii, adeverind încă o dată că Hristos a Înviat din morți.

În mijlocul credincioșilor s-a aflat duhovnicul-administrator al Mănăstirii, Preacuviosul părinte arhimandrit Nicolae (Roșca) înconjurat de un sobor preoțesc.

După oficierea Utreniei și a Ceasurilor Pascale a urmat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul Sfintei Liturghii Preacuvioșia Sa a dat citire Pastoralei Sfintelor Paști semnată de către ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove.

În cuvântul său de învăţătură, Părintele arhimandrit Nicolae a aprofundat semnificaţia duhovnicească şi misionară a sărbătorii Învierii Domnului „fundament al credinţei, speranţei şi bucuriei creştine de pretutindeni”, îndemnând la o trăire mărturisitoare a credinţei străbune, pentru ca lumea să creadă şi să trăiască cu convingere principiile evanghelice.

După oficierea Sfintei Liturghii, Părintele Nicolae împreună cu clericii Sfintei Mănăstiri au sfințit prinoasele aduse de către credincioși iar la solicitarea militarilor Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Preacuviosul Părinte Nicolae împreună cu clericii a mers la catedrala-memorial „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din incinta Ministerului Apărării, str. Șoseaua Hîncești 84 unde era așteptat de creștini pentru a oficia rânduiala sfințirii prinoaselor pascale.

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!