Header image

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Ziua Sfântului Duh, prăznuită liturgic la Mănăstirea Ciuflea

Veniţi toţi credincioşii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tătălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca şi cu nişte ape pământul de cunoştinţa lui Dumnezeu şi învrednicind de harul cel de-viaţă-făcător al înfierii şi de slava cea de Sus pe cei ce aleargă la El întru curăţie, sfinţind şi îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi!

Luni după Cincizecime, numită și Ziua Sfântului Duh, 13.06.2022, la Sfânta Mănăstirea Ciuflea din capitală a fost oficiată Sfânta și dumnezeiasca liturghie în Catedrala „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” de către duhovnicul-administrator, Arhimandrit Nicolae (Roșca) împreună cu preoții slujitori.

Cu acest prilej, Preacuvioșia Sa, Părintele Nicolae a rostit un cuvânt de învățătură în care se menționează că: Prin roadele Duhului Sfânt noi ne curățim de păcate, ne înnoim sufletește și dobândim libertatea (în raport cu robia păcatului) așa cum spune apostolul Pavel: Domnul este Duh, și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. (2 Cor 3.17) Iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viață veșnică. (Gal 6.8)

Hristos a fost zămislit în pântecele Născătoarei de Dumnezeu de la Duhul Sfânt. Mai apoi, după Învierea Sa şi, desigur, în ziua Cincizecimii, Hristos a trimis Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt se transmite prin Hristos. Iar când Duhul a venit la Apostoli, Hristos a luat chip în inima lor, adică Apostolii au fost făcuţi mădulare ale Trupului înviat a lui Hristos.

La sinodul II ecumenic, ținut în anul 381 la Constantinopol, a fost respinsă învățătura lui Macedonie, care afirma că Sfântul Duh este o „creatură”. Aici s-au alcătuit celelalte articole din Crez și s-a mărturisit că Sfântul Duh purcede din Tatăl și „este împreună cu Tatăl și cu Fiul închinat și mărit”.