Header image

Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a lăsatului sec de carne)

În Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a lăsatului sec de carne), PC Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnicul Mănăstirii Ciuflea a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu soborul de preoți și diaconi.

Serviciul divin a fost oficiat în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul acestei fortărețe duhovnicești din inima Chișinăului, spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace și binecuvântare cerească.

Textul evanghelic din Duminica lăsatului sec de carne a făcut referire la desfăşurarea Judecăţii de Apoi.

Ziua Judecăţii nu e ceva absurd. Ea este în perfect acord cu dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea cere răsplătirea binelui şi pedepsirea răului. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre Judecata din urmă, zice că Dumnezeu o va face pentru două motive: să-Şi facă dreptate Lui Însuşi şi să facă dreptate aleşilor Săi. Gândire profundă şi cu totul adevărată!

Datori suntem să lucrăm virtutea, cu convingerea că timpul pe care-l parcurgem acum în viaţa aceasta nu e altceva decât pregătirea pentru odihna de dincolo de moarte. Cum ne va găsi moartea, aşa vom fi judecaţi! Noi suntem smochinul cel neroditor pe care Domnul, în mila Sa, nu îl taie, ci îl mai îngăduie un timp. El adaugă mai mulţi ani la vieţile noastre. El pune mai multe prilejuri de mântuire în calea noastră. El continuă să ne invite. El continuă să ne caute. El continuă să ne cheme înapoi la Sine spre a ne pocăi şi a aduce rod (cf. Mt. 3, 8).

Pocăinţa este singura cale de a scăpa de pedeapsa Dreptului Judecător, singurul mijloc care ne ajută să rămânem curaţi pentru a da răspuns bun atunci când stihiile lumii se vor schimba şi Fiul Omului va veni cu slavă, să judece viii şi morţii. Acum, cât mai avem vreme, să împlinim poruncile lui Dumnezeu, să ne îmbogăţim cu fapte bune şi să petrecem în vieţuire sfântă.

În felul acesta, Hristos ne va rândui în ceata aleşilor Săi şi ne va face părtaşi la bucuria Împărăţiei Sale.

La finalul slujbei, Arhimandritul Nicolae a anunțat credincioșii, că luni, 8 martie, în ziua pomenirii Sfintei Fericite Matrona, la Sfânta Mănăstire Ciuflea se va oficia Sfânta Liturghie în prezența Icoanei cu părticele din cinstitele moaște a acestei mari sfinte.