Arhiva noutatilor - Mănăstirea "Sf. M. Mc. Teodor Tiron"Principala | | Profilul meu | Inregistrare | Iesire | Intrare| RSSRo  Ru
Meniu
Compartimente
Noutăţi [122]
Articole [52]
Predici [23]
Sinaxar [36]
Linkuri ortodoxe


Articole recente
[21.07.2014]
Taina Sfîntului Botez la Mănăstirea Ciuflea din Ca...
[20.07.2014]
25 de ani de slujire Arhipastorească a ÎPS Vladimi...
[24.04.2014]
La Sfânta Mănăstire Ciuflea vor fi aduse sfinţenii...
[23.04.2014]
Învierea lui Hristos sărbătorită la mănăstirea Sf....
[22.04.2014]
Vinerea Mare - moartea și îngroparea Domnului retr...
[20.04.2014]
Duminica Floriilor prăznuită la Mănăstirea Sf.M.Mc...
[17.03.2014]
Slujba Pasiei oficiată la Mănăstirea Sf. M. Mc.Teo...
[02.03.2014]
Au fost aduse spre inchinare Moastele de la Sf.Mun...
[26.02.2014]
Cuvântul Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimi...
[26.02.2014]
În Duminica Iertării Vlădica Vladimir va oficia un...
Principala » Arhiva noutatilor

Duminică,20 iulie 2014 Prea Sfințitul Anatolie , Episcop de Cahul și Comrat,alături de Prea Sfințitul Nicodim,Episcop de Edineț și Briceni , au oficiat la Mănăstirea SF.M.Mc.Teodor Tiron din orașul Chișinău ,Taina Sfîntului Botez asupra pruncii Teodora , fiica domnului Ion Croitor un ctitor al BOM .

Cu acest prilej, Ierarhii au adresat calde felicitări părinților și nașilor cu ocazia fericitului eveniment al încreștinării fiicei lor Teodora, care a fost renăscută din apă și din Duh pentru viața în Hristos, dorindu-le ca Sfîntul Ocrotitor al acestui prunc, prin mijlocirile sale să dăruiască pruncului  curaj, înțelepciune, rîvnă și dragoste pentru comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune în Sfînta Sa Biserică.

 

​​​

 
Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 272 | Data: 21.07.2014

 

 În dimineața acestei zile, Arhierii Bisericii Ortodoxe din Moldova, stareții și starețele de mănăstiri și protopopii din Eparhia de Centru, precum și mulțime de credincioși, s-au reunit la Catedrala „Naşterea Domnului” din Chişinău, pentru a prăznui prin rugăciune cei douăzeci şi cinci de ani de arhipăstorie ai Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir.Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost marcată de rugăciuni de bucurie şi recunoştinţă faţă de Bunul Dumnezeu, pentru ocrotirea cerească a binecredinciosului nostru popor în frunte cu Întâistătătorul său.Acest lucru a fost evidenţiat pe bună dreptate şi de către Înaltpreasfinţitul Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, care vorbind din numele Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, a dat o aleasă apreciere meritelor Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, exprimate prin grija şi munca asiduă pentru renaşterea spiritualităţii Ortodoxe şi pentru promovarea şi apărarea valorilor duhovniceşti în lumea secularizată de astăzi. În continuarea alocuţiunii sale, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop a subliniat faptul că exemplul ÎPS Mitropolit Vladimir este şi va fi urmat cu dragoste şi încredere de plinătatea Bisericii Ortodoxe din Moldova, spre lauda lui Hristos şi spre mântuirea dreptcredinciosului popor. La rândul său, Preasfinţitul Anatolie, aducând omagiile sale Chiriarhului a dat citire Brevetului semnat de către membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prin care Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir este distins cu Ordinul Mitropoliei, în semn de apreciere deosebită a meritelor deosebite şi a muncii îndelungate şi fructuoase depusă de către Vlădica Vladimir în cei 25 de ani de arhipăstorie în cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove. Astfel, prin acest act solemn, ÎPS Mitropolit Vladimir a devenit primul deţinător al celei mai înalte distincţii a BOM. Cu alese cuvinte de felicitare ad... Detalii »

Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 207 | Data: 20.07.2014

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, sâmbătă, 3 mai a.c., ora 17.00, la Sfânta Mănăstire Ciuflea din Chişinău, vor fi aduse spre închinarea dreptmăritorilor creştini din ţara noastră icoana cu chipul Maicii Domnului Trihirusa (Троеручица) şi chivotul cu moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe purtătorul de biruinţă şi Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Sfinţeniile vor ajunge în Moldova prin bunăvoinţa frăţească a Înaltpreasfinţitului Varnava, Mitropolit de Neapolis şi Stavropoles, or. Thesalonic, Grecia. Îndemnăm toţi credincioşii Bisericii Ortodoxe din Moldova să vină pentru a se închina şi pentru a da cinstirea cuvenită cinstitei icoane a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi cinstitelor moaşte ale bineplăcuţilor Săi sfinţi, pentru a primi mângâiere şi ajutor întru toate faptele cele bune.
 

Icoana Maicii Domnului Panaghia Trihirusa „cu trei mâini”

 

Istoria acestei Icoane este bine cunoscută, în general, numai că mai există unele nedumeriri printre unii creştini, cu privire la: ale cui sunt cele trei mâini? Ale Maicii Domnului? Ce taină să fie la mijloc? Chiar şi unii iconografi, care au pictat copii după Sfânta Icoană, au lăsat o interpretare eronată în acest sens, ca şi cum ar fi vorba despre cele trei mâini ale Născătoarei de Dumnezeu. În realitate, uneia dintre Icoanele Maicii Domnului realizate după tiparele canonice, i-a fost adăugată o mână de argint, în partea de jos, drept mulţumire şi recunoştinţă nemărginită, din partea Sfântului Ioan Damaschinul, apărătorul cinstirii Sfintelor Icoane. Acestuia i ... Detalii »

Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 867 | Data: 24.04.2014

 

"Acesta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea"

Astăzi este bucurie duhovnicească pretutindeni în lumea creștină.Astăzi Domnul și Dumnezeul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos  a luminat toate prin învierea Sa,astăzi Hristos ,viața noastră a pus temelie nouă nemaului omenesc prin învierea Sa și a încununat toate minunile preaslăvite făcute de El pe pămînt.Astăzi este ziua Învieii Domnului biruința împăcării ,surparea războiului,stricarea morțiii și înfrîngerea diavolului.Sărbătoarea Învierii Domnului a adunat de la mic la mare în incinta mănăstirii.Slujba a demarat cu aducerea Focului Haric care a fost împărțit celor ce așteptau în curtea mănăstirii,adeverind încă o dată că Hristos  a Înviat din morți.În mijlocul credincioșilor s-a aflat duhovnicul mănăstirii Arhimandritul Nicolae înconjurat de un sobor preoțesc,clericii acestui sfînt locaș.După oficierea Utreniei și a ceasurilor Pascale a urmat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.În cadrul Sfintei Liturghii au fost citite Pastoralele Sfintelor Paști semnate de Sanctitatea Sa Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei și Pastorala ÎPS Vladimir Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove.La slujbă au fost prezenți diferiți oaspeți printre care și colaboratori ai Ministerului de interne.
După oficierea Sfintei Liturghii părintele Arhimandrit  dimpreună cu clericii Sfintei Mănăstiri au sfințit prinoasele aduse de către Creștini.

 

Hristos a Înviat !

 

 

Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 481 | Data: 23.04.2014

În Vinerea Mare se face pomenire de sfintele, mîntuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Mîntuitorului.Din Scriptură aflăm că după ce Hristos a fost biciuit,Pilat,spălîndu-se pe mîini rostește sentința și Mîntuitorul Hristos este trimis spre locul răstignirii, purtîndu-Și crucea. Din Sfintele Evanghelii cunoaștem că Iosif din Arimateea l-a coborît pe Domnul de pe Cruce și l-a îngropat împreună cu Nicodim,în mormîntul său aflat într-o grădină din apropierea locului răstignirii.Moartea a intrat în creație prin despărțirea omului de D-zeu. Din iubire față de om, Fiul Lui D-zeu S-a întrupat și a primit moartea de bună voie.
Din Sfintele Evanghelii aflăm că în momentul în care Hristos Și-a dat duhul,S-a arătat o serie de semne miraculoase : catapeteasma templului s-a rupt, pămîntul s-a cutremurat,pietrele s-au despicat și multe trupuri ale celor morți au înviat.

Iudeii vor pecetlui piatra mormîntului în nădejdea  că uitarea Să-L acopere definitiv pe Cel ce zăcea acolo.Dar ei nu vor putea opri astfel nici coborîrea la Iad și nici învierea lui Iisus,urmată de răspîndirea noii credințe.Vinerea Mare este zi aliturgică,adică nu se săvîrșește nici una din cele  trei Sfinte Liturghii.

În seara zilei de vineri 18 aprilie 2014 Arhimandritul Nicolae duhovnicul mănăstirii a oficiat împreună cu soborul de preoți ceremonia de scoatere a Sfîntului Epitaf din altar și așezarea lui în mijlocul Bisericii.Preoții și credincioșii aflați în jurul Sfîntului Epitaf cu lumînări în mînă au cîntat și comemorat Patimile,Răstignirea,Moartea și Îngroparea Mîntuitorului.Prin scoaterea Sfîntului Epitaf retrăim coborîrea de pe Cruce a lui Hristos și pegătirea  Trupului Său pentru înmormîntare.A urmat rînduiala Utreniei și Prohodul Domnului.La finalul slujbei soborul de preoți și doaconi,corul,măicile și toți cre... Detalii »

Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 405 | Data: 22.04.2014

 

După șase săptămîni de post am ajuns la poarta Ierusalimului duhovnicesc, pe care îl reprezintă Săptămîna Patimilor.Este o  săptămînă în care avem șansa să ne pregătim sufletește mai mult decît de obicei pentru a primi bucuria Învierii Domnului.Aceasta este duminica în care sărbătorim Intrarea Domnului în Ierusalim.Odinioară,ramuri de finic și strigare de slavă au întîmpinat venirea Domnului Iisus Hrisos în cetatea Sfîntă.Iisus Hristos a intrat în Ierusalim purtînd cu Sine credința drepților Vechiului Testament și împlinind făgăduințele făcute proorocilor, pentru ca dinspre Ierusalim să reverse mîntuirea peste lumea întreagă. Intrarea Domnului în Ierusalimul pămîntesc prefigurează intrarea Sa în Ierusalimul ceresc după Înviere.Evanghelia evidențiază faptul că Întrarea triumfală a Domnului în Ierusalim a fost prezisă cu multe veacuri înainte de către prooroci,îndeosebi de proorocul Zaharia, prin cuvintele : "Bucură-te foarte,fiica Sionului,veselește-te fiica Ierusalimului căci iată Împăratul tău vine la tine drept și biruitor,smerit și călare pe asin" (Zaharia 9,9) .Ca și în fiecare an această sărbătoare a fost prăznuită cu mult fast duhovnicesc de către sutele de credincioși prezenți la oficierea ei.Slujba praznicală a fost oficiată de către duhoovnicul mănăstirii Arhimandritul Nicolae.După Sfînta Liturghie enoriașii au ascultat cuvînt de învățătură și felicitare rostit de către părintele Arhimandrit și au fost sfințite stîlpările care au fost aduse de către ei. Este de menționat că ramurile înverzite și florile din Duminica Floriilor sunt simbolul virtuților din Suflet adunate în timpul Postului Sfintelor Paști.

 

 

Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 458 | Data: 20.04.2014În seara zilei de Duminică, 16 martie 2014, duhovnicul Sfintei Mănăstiri, Arhimandritul Nicolae dimpreună cu clericii acestui sfînt  locaş a săvîrşit slujba Pasiei (Acatistul Sfintelor Patimi).

         Serviciul divin a reunit mulţime de credincioşi care prin rugăciune de pocăinţă şi umilinţă s-au apropiat duhovniceşte de jertva lui Hristos pentru neamul omenesc.

         Aceasta slujbă, săvîrşită de obicei de arhierei, a fost alcătuită la mijlocul sec. al XVII-lea de către Sf. Irh. Petru Movilă, care a creat mai multe forme liturgice. Aşa se numesc slujbele speciale slujite în Postul Mare, în timpul cărora sunt citite pericopele Evangheliei ce ţin de Patimile Mîntuitorului. Iniţial Pasiile erau răspîndite doar în regiunile de sud a Rusiei, iar începînd cu sec. al XX-lea ea se săvîrşea pretutindeni. Slujba Pasiei este oficiată de patru ori, după numărul evangheliştilor în serile din duminicile a doua, a treia, a patra şi a cincea din Postul Mare. După cum reiese şi din denumire în timpul acestor slujbe sunt rememorate Patimile Mîntuitorului, citindu-se textele evanghelice referitoare la acest eveniment. Conform tradiţiei în timpul citirii Evangheliei credincioşii stau cu lumînările aprinse.

... Detalii »

Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 612 | Data: 17.03.2014

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                    ... Detalii »

Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 680 | Data: 02.03.2014

Iubiți întru Hristos frați și surori, 
Cu Doamne-ajută am ajuns în preajma Sfântului Post, premergător luminatului Praznic al Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum, când ne despart doar câteva zile de această importantă perioadă de asceză, să ne pregătim moral și duhovnicește pentru a petrece Postul spre folos duhovnicesc. Să ne cercetăm cu asprime faptele, conștientizând cât de vătămător este păcatul și cerând ajutorul Domnului, să ne înarmăm cu  tărie spre a reveni pe drumul cel binecuvântat al mântuirii și pentru a da uitării căile cele stricăcioase ale ispitelor. În Sfânta Biserică Ortodoxă, duminica acestei săptămâni este Duminica Iertării – când fiecare dintre noi trebuie să găsească în sine putere și lacrimi de pocăință pentru a-și cere iertare de la Dumnezeu și de la frați pentru toate greșelile sale, or aceasta este chezășia unui Post petrecut cu adevărat în numele lui Hristos. Cu acest prilej  ne adresăm în primul rând legiuitorilor țării noastre, pe care îi îndemnăm să vină în sfintele lăcașe spre a se ruga împreună cu poporul cel binecredincios pentru milă și iertare de păcate mai ales acum, când ofensiva anticreștină a devenit deosebit de agresivă pe pământul Moldovei și când sunt puse în pericol cele mai sacre valori ale ființei noastre naționale precum și viitorul nostru ca neam Creștin-Ortodox. Să ne cutremurăm și să ne smerim cu toții, îngenunchind în fața Dreptului Judecător, cerând mila și iertarea Celui Drept și Atotputernic, în numele păstrării Credinței și în numele propășirii noastre ca popor care trăiește în Legea Domnului. Totodată, să nu uităm să-i pomenim în rugăciunile noastre și pe cei căzuți în război pentru apărarea țării, or Duminica iertării este și ziua pomenirii combatanților căzuți în războiul de pe Nistru. Așadar să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor, în speranța că Mântuitorul ne va feri de vărsări de sânge și u... Detalii »
Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 518 | Data: 26.02.2014

La 2 martie a.c., de Duminica Iertării, zi care coincide cu hramul Sfintei Mănăstiri Ciuflea, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir va săvârşi un serviciu divin la acest aşezământ monahal din Capitală. Conform programului, la ora 8.30, Întâistătăorul  va fi oficia un parastas întru pomenirea combatanţilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru, după care va săvârşi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. După încheierea Liturghiei, Mitropolitul va oficia slujba vecerniei cu Cinul Iertăciunii. Îndemnăm toţi binecredincioşii creştini să participe la acest serviciu divin spre a se ruga pentru cei căzuţi în război, dar şi spre a începe Sfântul şi Marele Post cu inimă curată şi voinţă duhovnicească. Menţionăm că Cinul Iertăciunii va mai fi săvârşit în seara zilei şi la Catedrala Mitropolitană.


Categoria: Noutăţi | Vizualizări: 441 | Data: 26.02.2014

1 2 3 ... 23 24 »
Calendar Ortodox
Forma de intrare
Arhivă
Statistică

Online total: 2
Oaspeţi 2
Utilizatori 0

Copyright Ciuflea.md © 2014Создать сайт бесплатно