Header image

Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Duminica a XXVIII-a după Cincizecime

În Duminica a XXVIII-a după Cincizecime, clopotele Sfintei Mănăstiri Ciuflea au vestit o nouă Dumnezeiască Liturghie săvârșită de slujitorii Mănăstirii ocrotită de Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron.

Și în această zi de Duminică, cu Ajutorul Celui de Sus, credincioşi în număr mare au trecut pragul Catedralei „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron” pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de către Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca) şi slujitorii sfântului lăcaş.

Pericopa evanghelică a Duminicii (Luca 14: 16-24) – Pilda celor poftiți la cină a fost explicată de către Prot. mitr. Rodion Severin, cleric al Mănăstirii Ciuflea.

Slujba s-a încheiat cu un Tedeum de mulțumire închinat Tatălui Ceresc pentru toate binefacerile și binecuvântările Sale și miruirea credincioșilor. Iar, mai apoi conform tradiției toţi cei prezenţi în biserică s-au închinat la chivotele cu sfinte moaşte păstrate cu multă evlavie de obștea Mănăstirii Ciuflea.

* * *

Iubii frați întru Hristos, Continuă amplele lucrări de pictură interioară, a Catedralei istorice. Până acum a fost pictată toată suprafața Altarului. Întrucât suprafața de lucru a edificiului eclesial de aproximativ 1650 m. p. este foarte vastă, numai cu propriile puteri, obștea monahală cu toate resursele de care dispune la moment nu reușește să acopere decât doar o mică parte din lucrările necesare acestui demers.

Nădăjduim că sub purtarea de grijă a Domnului, ocrotiți de Preasfânta Sa Maică și sprijiniți de rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul celest al așezământului monahal, vom reuși împreună cu sprijinul oamenilor de bună credință, să realizăm și restaurarea veşmântului iconografic al acestei frumoase catedrale, precum am demonstrat și la reparația și refacerea exteriorului ei.

Dumnezeu să ne ajute la această faptă măreață și veșnică!

* * *

Rechizite bancare:

Mănăstirea de maici „Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron”

B.C. „Moldova Agroindbank” S.A.

Filiala nr. 25 Chișinău

Codul băncii: AGRNMD2X472

Contul bancar:

MD51AG000000022512701243

Codul fiscal: 40340012