Header image

Memorie veșnică eroilor căzuți pe câmpul de luptă din Afganistan și recunoștință celor care și-au continuat viața și activitatea după război

Atâta timp cât ne amintim, numele lor trăiesc…

Recent, grupul de inițiativă U.V.R.A sectorul Buiucani, a deschis solemn, o placă comemorativă în cinstea ostașilor Valeriu Zavatin și Sergei Bogza la Liceul Teoretic principesa Natalia Dadiani, care a fost anterior școala medie N 22 din Chișinău.

Pentru îndeplinirea deciziei Consiliului Asociației Obștești „Uniunea Veteranilor războiului din Afganistan a Republicii Moldova” din 12-02-2006, privind perpetuarea memoriei celor care au decedat în războiul din Republica Afganistan 1979-1989 și instalarea plăcilor commemorative în toate instituțiile de învățământ unde au studiat camarazii noștri căzuți pe cîmpul de luptă în Afganistan, la ședința prezidiului Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan a sectorului Buiucani municipiul Chișinău a fost primită hotărîrea de a instala placa comemorativă în gimnaziul №8 ,,Taras Șevcenco,, unde a învățat Josan Veaceslav născut la 27.07.1965 la data de 09.25.1984, postul de pază militară a fost atacat, el a oferit primul ajutor unui tovarăș rănit și la dus într-un loc sigur. În această bătălie, el însuși a fost grav rănit și a murit.

Uniunia Veteranilor războiului din Afganistan a sectorului Buiucani aduce sincere mulțumiri tuturor participanților:

Grupului de initiativa U.V.R.A sectorul Buiucani,

Colectivului pedagogic gimnaziului №8 ,,Taras Șevcenco,,

Conducerii Preturii Rîșcani,

Conducerii Preturii Buiucani,

Centrul militar al municipiului Chişinău,

Sobor de preoți militari – Mitropolia Chișinăuui și a întregei Moldove.