Header image

PC Arhimandrit Nicolae (Roșca) a liturghisit în biserica cu hramul ”Sf. M. Mc. Dimitrie” din or. Vadul lui Vodă

„Cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor şi Eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10,32).

Luni, 8 noiembrie 2021, Biserica Ortodoxă după străvechea rânduială, săvârșește prăznuirea Sfântului şi Marelui Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, cu acest prilej de sărbătoare, la invitația preotului-paroh Prot. mitr. Igor Mămăligă, PC Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnic-administrator al Sfintei Mănăstiri Ciuflea din Chișinău împreună cu un sobor de preoți militari a Săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de hramul bisericii „Sf. M. Mc. Dimitrie”, din or. Vadul lui Vodă.

După Sfânta Liturghie, a urmat tradiționalul înconjor al bisericii cu citirea pericopelor evanghelice și urmate de un Te-deum de sănătate.

Preacuvioșia Sa, a felicitat pe enoriași cu sărbătoarea hramului Bisericii dar și pe toți cei ce poartă numele și derivatele numelui Dimitrie dorindu-le sănătate, ajutor și mântuire sufletească totodată adresând celor prezenți un cuvânt de învățătură:

Iubiţi credincioşi,

Astăzi sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, ostaşul cel viteaz al lui Hristos, bărbatul dumnezeieştilor doriri, lauda mucenicilor, bucuria îngerilor, podoaba Bisericii Ortodoxe, mustrătorul necredincioşilor, întărirea nevoitorilor şi rugător fier­binte înaintea Preasfintei Treimi pentru sufletele noastre.

Pentru aceasta îl cinstim pe Sfântul Dimitrie şi-i cântăm cântări de laudă, căci el a biruit pe vrăjmaşul cel nevăzut şi a luat cununa biruinţei de la Hristos, Dumnezeu.

Dar nu numai în Grecia, ci şi în ţara noastră este foarte mult cinstit de credincioşi. Avem în ţară numeroase biserici cu hramul Sfântului Dimitrie şi mulţi frati creştini poartă numele lui.

Însă nu numai astăzi, ci în toate zilele se cuvine să cerem ajutorul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, pentru că este grabnic ajutător. Să avem în casă icoana lui şi când putem să-i citim acatis­tul. Apoi să nu uităm că şi noi suntem ostaşi ai lui Hristos şi fii ai Bisericii Ortodoxe. Deci, să avem curaj şi să nu dăm înapoi în faţa ispitelor şi necazurilor vieţii. Fără râvnă şi bărbăţie, fără rugăciune şi smerenie, fără iubire creştină şi biserică, fără răbdare şi ajutorul sfinţilor nu ne putem mântui.

Să-l rugăm pe Marele Mucenic Dimitrie să ne fie călăuză, ajutător, model de jertfă şi rugător înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin.